Vyvarujte se fatálních chyb při předávání rodinné firmy


V České republice se v posledních několika letech začíná naplno projevovat nutnost předávání rodinných firem mladší generaci nebo profesionálnímu managementu. Právě teď dochází k první větší generační výměně u podniků, které datují svůj vznik do raného polistopadového období, a ve většině případů chybí jejich majitelům předchozí zkušenosti, jak se s takovou situací vyrovnat. To může být pro řadu doposud dobře fungujících společností kritický okamžik. Statistiky ukazují, že pouze jedna třetina z nich generační transfer zvládne úspěšně, proto je jistě na místě se tomuto tématu blíže věnovat.

Čeští majitelé rodinných firem se sice stále učí, jak s danou situací naložit, ale bohužel klíčové rozhodnutí firmu předat v mnoha případech oddalují. Snaží se přitom argumentovat tím, že aktuálně mají k řešení důležitější operativní problémy nebo že na předání firmy je v jejich případě ještě spousta času. Bohužel podcenění tohoto kroku může mít zcela fatální důsledky na chod společnosti a zničit roky tvrdé práce.

Statistiky ukazují, že pouze jedna třetina z firem generační transfer zvládne úspěšně…

Správně provedený proces transferu je poměrně časově náročný a trvá minimálně 9 až 12 měsíců. Ovšem finální uspořádání poměrů by mělo zajistit fungování společnosti na několik příštích desetiletí. Jde o jasnou investici do budoucnosti podniku a pokračování rodinného podnikání, která jsou současně důležitým signálem stability pro ostatní subjekty, jako jsou obchodní partneři nebo financující instituce.
Je důležité, aby si majitelé rodinných podniků uvědomili, že správné převedení vlastnictví firmy může eliminovat případné spory v rámci rodiny a může zabránit řadě nepříjemných situací. Z dosavadních zkušeností víme, že někdy nemusí prvotní impulz k řešení problému přijít přímo od potomků majitele, ale třeba od jeho životního partnera. Mnoha sporům lze předejít například využitím a správným nastavením institutu svěřenského fondu.

Důležitým předpokladem úspěšného předání společnosti je i to, aby se celý proces správně komunikoval vlastním zaměstnancům. Občas se ale bohužel setkáváme se situací, kdy je mladší generace dosazena do vysokých manažerských či vlastnických pozic, ale stálí zaměstnanci jejich autoritu neakceptují.

Jindy se setkáváme s případy, kdy zakladatelé nedávají dostatečný prostor svým potomkům a autokraticky o všem rozhodují sami. Svůj odchod ze společnosti si vůbec nepřipouštějí a brání se takové myšlence stylem „po mně potopa“. Není vhodné spoléhat se na nastavení českého právního prostředí ani na rychlost práce soudních orgánů. Heslo, že štěstí přeje připraveným, v tomto smyslu platí dvojnásob.