EU se zaručí za úvěry pro tuzemské firmy


Celoevropský program InnovFin má ambice vyvolat investice hodnotě desítek miliard eur. Zaměří se na podniky do 500 zaměstnanců, které jsou páteří evropské ekonomiky. „Jsme největším tuzemským zprostředkovatelem EU dotací a investičních pobídek pro podniky. Tyto podpory nově rozšiřujeme o finanční nástroje z Junckerova plánu,“ říká Jakub Tomaštík, ředitel EU Centra v ČSOB.

j_tomastik17_clanek1

Co je podstatou programu InnovFin?

Jedná se o záruční program Evropského investičního fondu (EIF), který kryje 50 % úvěrového rizika při financování inovačních podnikatelských projektů a rychle rostoucích firem. InnovFin je součástí tzv. Junckerova plánu pro Evropu a umožní nám financovat firmy, které nedosáhnou ani na dotace ze strukturálních fondů ani na standardní komerční úvěry.

Proč vlastně EU takový způsob podpory nastartovala?

Jde o konkurenceschopnost Evropy. Cílem bylo podpořit stagnující investice a zaměřit je na inovativní projekty. Nejen české banky ale i řada evropských bank má obecně přebytek likvidity a obtížně hledají uplatnění volných prostředků. Dotace ze strukturálních fondů vše neřeší, protože jsou těžkopádné a kvalifikovat se pro ně může jen část podniků. Podpora rizikovějšího financování je cestou, jak zpřístupnit podporu pro mnohem širší okruh firem.

Kdo se může tedy o program ucházet?

Technicky je InnovFin omezen na podniky do 500 zaměstnanců a na nejvýše desetileté úvěry v rozmezí 25 tisíc až 7,5 milionů eur, tedy v maximální výši asi 187 milionů korun. Na rozdíl od většiny dotačních programů se o podporu mohou ucházet i společnosti z Prahy. Díky záruce od EIF můžeme financovat firmy, které by na úvěr nedosáhly právě kvůli riziku, se kterým jako banka již nejsme schopni pracovat. Typicky se jedná podniky s krátkou historií nebo bez vlastního majetku, který by mohly použít jako zástavu. Pokud třeba firma pořizuje stroje pro výrobu, pro běžný úvěr je ručení pouze nakoupeným strojním vybavením nedostatečné. Pokud se však toto ručení zkombinuje se zárukou od EIF, situace se může změnit. Další podmínkou je, aby se jednalo o projekt inovačního charakteru; to zahrnuje i projekty, jejichž míra inovativnosti je nedostatečná pro získání EU dotací Další výraznou výhodou pro žadatele je rychlost získání podpory a prakticky nulová administrativa navíc.

InnovFin umožní tuzemským firmám investovat do inovativních projektů. Je to přesně to, co naše ekonomika potřebuje.

Kam se pak podělo pověstné bruselské papírování?

To je na nás. Hlavním principem celého systému je delegování pravomoci. V první fázi jsme museli prokázat, že pro daný program podpory budeme zodpovědným partnerem pro EIF. Jakmile jsme tuto důvěru získali, rozhodovací pravomoci i celá administrativa se přenesla na nás. Protože technicky jde o úvěrový proces, žadatel musí doložit stejné dokumenty jako v případě, kdy žádá o běžnou podnikatelskou půjčku. Tedy nic navíc. Ani z hlediska časové náročnosti se získání podpory InnovFin neliší od běžného vyřízení úvěru; firma může mít peníze na účtu už do tří týdnů od podání žádosti. Všechno s tím spojené papírování mezitím vyřídíme sami a žadatel pouze při podpisu smlouvy potvrdí, že je si vědom, že jeho úvěr byl podpořen z prostředků EU.

Znamená to, že ne každá banka je automaticky zapojena do programu InnovFin?

Ano, přesně tak. Museli jsme nejprve projít náročným procesem due dilligence, kde jsme prokázali své zkušenosti při řízení rizik a především schopnost projekty posoudit. V ČR by se finanční instituce, které jsou do programu InnovFin zapojeny, daly spočítat na prstech jedné ruky. Oproti ostatním máme ale podstatnou výhodu. Tou je naše EU Centrum, tedy náš vlastní tým odborníků, kteří se dlouhodobě na podporu podnikání z prostředků Evropské unie specializují.

Jaké mají další možnosti firmy, které se do programu InnovFin nevejdou?

Naším prostřednictvím mohou podniky získat výhodnější úvěr z peněz vyčleněných Evropskou investiční bankou (EIB) na rozvoj firem v rámci jejího programu MBIL. Jedná se účelové prostředky, které od EIB získáváme s úrokovým zvýhodněním 25 bodů – a tuto výhodu přenášíme na klienta v rámci našeho produktu EU Smart Credit. Pokud by se navíc jednalo o projekt z oblasti zvýšení energetické úspornosti, je k dispozici ještě výhodnější úročení v rámci produktu EU Smart Energy.

j_tomastik17_clanek2

Jak se mají firmy rozhodnout, který typ podpory je pro ně nejvhodnější?

Stále stojí za úvahu žádat o podporu ze strukturálních fondů. Přes administrativní náročnost i délku schvalovacího řízení je možnost získat dotaci ve výši desítek procent z investice stále mimořádně atraktivní. Pokud jde o rychlost nebo se jedná o společnost, která se pro přiznání dotace nemůže kvalifikovat, je na místě uvažovat o financování přímo z centrálních evropských zdrojů. V případě inovačních programů je možno získat záruční program EU InnovFin, v ostatních případech lze žádat o zvýhodněné úvěrování ze zdrojů EIB, tedy EU Smart Credit, resp. EU Smart Energy, pokud by se jednalo o projekt zaměřený na energetické úspory. Uvedený výčet platí pro tuto chvíli, na rozšiřování nabídky možností stále pracujeme. Například již v prvním čtvrtletí 2018 plánujeme spustit další záruční program COSME, který bude určen pro podporu startu podnikání.

Předpokládám, že jste firmám schopni i poradit…

Úplně nejlepší je, když s námi podniky konzultují své investiční záměry co nejdříve. Často se stane, že navrhneme, aby firma realizovala některé plánované aktivity společně jako jeden projekt, pro který je k dispozici výhodnější typ podpory. Navíc jsme schopni zkombinovat dotace ze strukturálních fondů s výhodnými zdroji od EIB a na nezpůsobilou část projektu pro dotace využít k financování záruku EIF. Tak můžeme podpořit kompletně celý projekt klienta.

Alexander Lichý

 

Jakub Tomaštík, M.A.

jakub-tomastikStudoval obor Evropská studia na Palackého univerzitě v Olomouci a Mezinárodní vztahy a ekonomii na The George Washington University ve Washingtonu, D.C., USA. Dále studoval Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod na Miami University v USA, kde v roce 1999 graduoval s titulem M.A. V letech 2000 až 2004 působil v mezinárodní neziskové organizaci a specializoval se na přípravu projektů do předstupních programů EU a národních dotačních programů. Od roku 2004 působí v ČSOB v poradenském útvaru EU Centrum, jehož je ředitelem.