Nové možnosti financování a pojištění exportu


ČSOB spojila síly s tradičním trhem Lloyd´s, nabízíme nové možnosti pojištění exportu

ČSOB ve spolupráci se společností London Market připravila pro své klienty novinku v oblasti financování a pojištění exportních úvěrů. Jde o financování exportu s využitím pojistného krytí soukromého pojistného trhu Lloyd´s se sídlem v Londýně. Jedná se o pojištění kreditního (platebního) a politického rizika vztahujícího se k exportním úvěrům poskytovaným ČSOB jejím klientům. Může se jednat o úvěry odběratelům exportéra (buyer´s credit), bance odběratele, odkup nebo diskontování pohledávek za odběratelem, pojištění akreditivu, záruk a mnoho dalších možností.

Vzhledem k mezinárodnímu působení londýnského pojistného trhu je možné pojišťovat obchody prakticky po celém světě, včetně oblastí pro české exportéry méně probádaných, jako jsou sub-saharská Afrika, Střední a Dálný východ, Latinská Amerika nebo Austrálie. Co se týče objemu obchodů, ideální velikost je mezi 5 až 75 miliony eur, ovšem vyloučeny nejsou ani kvalitní větší obchody v řádech stovek milionů eur.

London Market

Společnost London Market působí na českém trhu od roku 2010 a zabývá se strukturováním obchodů a řízením rizik souvisejících s mezinárodním obchodem a projektovým financováním, zejména pojištěním exportních projektů a investic v rámci Lloyd´s. Za dobu svého působení v Česku firma London Market realizovala řadu projektů v zemích, jako jsou Ázerbájdžán, Bělorusko, Saúdská Arábie, Bangladéš nebo Izrael. V některých případech spolupracuje také s exportní pojišťovnou EGAP nebo slovenskou Eximbankou, kdy jsou u rozsáhlejších obchodních případů rizika rozdělena mezi privátní trh a státní pojišťovnu.

Historie samotné Lloyd´s se píše již od roku 1688 a je nejstarší nepřetržitě fungující pojistnou společností na světě. Zpočátku se zde upisovala pouze rizika námořní, spojená s přepravou zboží z bývalých anglických kolonií. V dnešní době se jedná především o rizika obchodní a průmyslová, ale také speciální, například rizika spojená s vesmírnými nebo nukleárními projekty. Díky diverzifikovanému portfoliu a navzdory cyklickému charakteru obchodního modelu Lloyd´s se tato společnost dokázala historicky vypořádat i s největšími globálními katastrofami a krizemi a vždy řádně vyplatila pojištěné klienty.

Například finanční krizi z let 2008 až 2010, kdy Lloyd´s vyplácel celosvětově obrovské částky za pojištěné úvěry a bankovní transakce, přirovnala firma k dopadům „středně velkého hurikánu v Mexickém zálivu“. U Lloyd´s je pojištěno přes 90 % globálně kotovaných společností a rating, který firmě vystavila agentura Standard and Poor´s, je A+ s pozitivním výhledem. Lloyd´s spojuje nejlepší britské konzervativní tradice s moderními technologiemi, postupy a aktivním obchodním duchem.

Helena Petráková, London Market