Jak se prodávají a nakupují firmy v Evropě


Rostoucí HDP, snižující se nezaměstnanost a s tím souběžně rostoucí mzdy. Nejeden by řekl, že česká ekonomika roste jako houby po dešti. Dokonce mnohem rychleji, než je průměr v eurozóně. Tato čísla se samozřejmě zrcadlí v celé řadě odvětví. Trh M&A také není výjimkou.

Na trhu M&A se v současnosti ukazuje několik velmi důležitých trendů. Za prvé, firmy a jednotlivci překypují hotovostí, tudíž hledají všemožné způsoby, jak ji co nejefektivněji zhodnotit. Druhým, velmi významným trendem je rekordně nízká cena peněz. Posledním, ale za to možná nejvýraznějším trendem na trhu je aktuálně do nebes šplhající cena firem. Ceny firem na finančních trzích lámou všechny historické rekordy, což určitě těší vlastníky firem, kteří uvažují o případném prodeji. Na druhou stranu situace není dva krát přívětivá pro investory, kteří kvůli tomu musí sáhnout hlouběji do kapsy.

Z čeho ale analytici M&A trhů vyvozují tyto závěry? Jednou z nejčastěji používaných metod pro valuaci firmy je bezesporu metoda založená na násobku srovnatelných společností. Proč je tak rozšířená? Je velmi rychlá a jednoduchá. Trpí však menší přesností, což je způsobeno zobecňováním v rámci sektoru. Pro připomenutí se jí více věnujeme v článku  Nejlepší okamžik pro prodej firmy je právě nyní . Jestli vás to tedy zajímá, neváhejte se podívat.

Na evropském trhu M&A, bylo za rok 2016 proinvestováno 766 miliard eur, co je přibližně 20 bilionů CZK.

Když se podíváme na konkrétnější čísla, můžeme zjistit, že na evropském trhu M&A dominují především transakce v oblasti Real Estate, průmyslu a v neposlední řadě v spotřebním sektoru. To vše, pokud mluvíme o celkovém počtu transakcí. Těch se podle S&P Capital IQ za rok 2016 uskutečnilo úctyhodných 13285.

Při detailním pohledu na celkové množství investovaných prostředků se nám může zatočit hlava. Na evropském trhu M&A, bylo za rok 2016 proinvestováno více, než je 396 násobek schváleného schodku rozpočtu ČR na rok 2018. Moc komplikované? Investovalo se přesně 766 miliard eur, což je přibližně 20 bilionů Kč. Nejzajímavější na tom je, že nejvíc transakcí sice udělala oblast Real Estate, ale největší objem peněz protekl v sektoru FMCG, tedy rychlo obrátkového spotřebního zboží. Konkrétně 132 miliard eur.

Pamatujete, jak jsme na začátku mluvili o do nebe šplhajících cenách firem na finančních trzích? Výbornou kondici trhu potvrzuje také Panevropský akciový index STOXX Europe 600, který od roku 2010 do konce roku 2016 zhodnotil o 40%, a na konci září 2017 to bylo už 51%. Nezahálel ani ukazatel EV/EBITDA u veřejně obchodovaných společností, který stoupl z úrovně 8% v roce 2010, na úroveň okolo 10x na konci roku 2016. Ten stejný ukazatel, pro změnu u M&A transakcí, vzrostl za stejné časové období z úrovně 8x na úroveň 9x.

Podle prognóz ale tato situace nebude trvat moc dlouho, natož věčně. Trh M&A je obecně závislý na ekonomickém cyklu a velmi často jej kopíruje. Násobky M&A transakcí se hraničně blíží úrovni, na které byly před krizí v roce 2008. U veřejně obchodovaných transakcí tyto násobky už dokonce přeskočily úroveň, které dosahovaly v roce 2008. Je to předzvěst další krize, nebo průběh současného ekonomického růstu?

FMCG sektor, sektor primárně zaměřený na potraviny, alkohol, tabák a kosmetiku, se odlišuje od jiných M&A sektorů právě svojí anticykličností. Akciový index MSCI Europe Consumer Staples vykázal mezi roky 2010-2016 průměrný roční výnos 11,1 %, průměrné tržní násobky sektoru se stále drží na úrovni 9x. Dá se tedy říct, že FMCG sektor za poslední roky nepředvedl žádné velké překvapení a má stabilní růst.

I když je ekonomická krize z roku 2008 už dávno zažehnána, trh zdravotnického sektoru svoje dno úspěšně našel až o 5 let později…

Ve zdravotnickém sektoru je to mnohem zajímavější. I když je ekonomická krize z roku 2008 už dávno zažehnána, trh zdravotnického sektoru svoje dno úspěšně našel až o 5 let později, v roce 2013. Počty transakcí jsou jinak stabilní, jenom jejich hodnota se postupně od roku 2015 značně zvýšila. Rekord zatím ukládá rok 2015, s celkovým objemem 90 miliard investic. Valuační násobky transakcí se tedy výrazně liší.

Posledním sektorem, na který se společně podíváme, je strojírenství. Podobně jako FMCG je strojírenství sektorem se stabilním vývojem, s maximálním objemem transakce na úrovni 20 miliard eur. Z pohledu valuačních násobků jsou ty české stále výrazně nižší než ty evropské. Nicméně dosahují úrovně pokrizových maxim a stále jemně rostou.

Kolem a kolem, vlastníci firem jsou teď v situaci, kdy si musí odpovědět na pár otázek: Chci ve svém stávajícím podnikání ještě pokračovat? Vidím pro svou firmu další růst? Jsou nové trendy pro mou firmu hrozbou nebo příležitostí? Poroste má firma, když ekonomika zpomalí? Udrží si moje firma aktuální hodnotu do budoucna? Co se stane s mojí firmou po konsolidaci v odvětví? Ovlivňují mou firmu geopolitická rizika? Když se vám podaří odpovědět na tyto otázky, pak můžete začít uvažovat o prodeji firmy.

Tomáš Kučerík