Pád stavebnictví u konce

Sotva se české stavebnictví v roce 2015 vzpamatovalo po šesti letech stavebního půstu, přišel v důsledku nedostatku zakázek další propad v řadě, když stavební výroba reálně poklesla o 7,6 procenta.

Ukázalo se, že dočerpávání peněz z fondů Evropské unie sice na chvíli odvětví – a zvláště pak inženýrské výstavbě – pomohlo, ale delší prosperitu nepřineslo. Výstavba infrastruktury se tak dokonce dostala nad úroveň roku 2008. Přesto se zdá, že začíná být vidět světlo na konci tunelu. U pozemního stavebnictví je totiž docela zřetelný nárůst nových objednávek. Nedosahují sice zatím dřívějších úrovní, nicméně jsou výrazně výše než třeba v roce 2015. Nakonec současná doba nízkých úrokových sazeb přeje poptávce po nových nemovitostech, a zvláště po nových bytech.

Nabídka nových bytů v důsledku administrativních překážek pro výstavbu reaguje jen s velkým zpožděním, a tak ceny bytů zdolávají nová historická maxima. Určité naděje vzbuzují i nové zakázky inženýrského stavitelství, ale podléhat přílišnému optimismu není dosud radno. Pro stavebnictví i tak bude letošní rok opět ve znamení drobného růstu a pro veřejný sektor ve znamení stále se opakujících výzev, a to zjednodušování byrokracie při povolování staveb a přípravy dlouho očekávaných infrastrukturních projektů. Nakonec na rozdíl od let minulých peníze nejsou problémem.

 

Komora.cz, duben 2017

 

Petr DUFEK, analytik finančních trhů ČSOB